publicerad: 2021  
virkesfångst virkes­fångsten
virk·es|­fångst·en
substantiv
vir`kesfångst
av­kastning av virke från visst skogs­område eller dylikt
belagt sedan 1874