publicerad: 2021  
virus viruset, plural virus, bestämd plural virusen
vir·us·et
substantiv
vi´rus
typ av mycket liten mikro­organism som kräver levande celler för sin ämnes­omsättning och fort­plantning och som ger upp­hov till många smittsamma sjukdomar
virushämmande; virusinfektion; coronavirus; influensavirus; poliovirus; växtvirus
han drabbades av ett elak­artat virus; penicillin biter inte på virus; virus an­griper även bakterier; vaccination mot virus
ofta bildligt datavirus
få virus i mobilen
belagt sedan 1761; av lat. vi´rus 'slem; giftig saft'