publicerad: 2021  
visafton visaftonen visaftnar
vis|­aftn·ar
substantiv
vi`safton
(kvälls)samman­komst med vis­sång
(på/under) visaftonen
() visaftonen
(under) visaftonen
belagt sedan 1922