publicerad: 2021  
visarkiv vis­arkivet, plural vis­arkiv, bestämd plural vis­arkiven
vis|­ark·iv·et
substantiv
vi`sarkiv
arkiv där visor (ned­tecknas och) bevaras
Svenskt vis­arkiv
belagt sedan 1951