publicerad: 2021  
vitamin vitaminet el. vitaminen, plural vitaminer
vit·am·in·et
substantiv
vitami´n
typ av ämne som i mycket små mängder måste till­föras människa (eller djur) ut­ifrån för att inte brist­sjukdomar ska upp­stå ofta i mots. till eg. närings­ämnen
vitaminberikad; vitaminbrist; vitaminrik; vitamintablett; A-vitamin; B-vitamin; C-vitamin; D-vitamin; E-vitamin
vitaminer och mineraler; skör­bjugg upp­kommer genom brist på vitamin C; en kraftig och närande kost som dock saknade vissa vitaminer
belagt sedan 1914; bildat till lat. vi´ta 'liv' och amin