publicerad: 2021  
vricka vrickade vrickat
verb
vrick`a
1 kraftigt vrida (fot- eller hand­led) i fel­aktig ställning så att leden skadas lätt och svullnar
någon vrickar något
hon vrickade foten i fallet; han har vrickat hand­leden
belagt sedan 1614; jfr sv. dial. vrickla med samma betydelse; besläktat med vrida, vrist
2 föra fram och åter med små, snabba, ryckiga rörelser för att lossa något eller dylikt
någon vrickar () något
vricka på den lösa tanden
spec. röra åra fram och åter med små rörelser i aktern på mindre båt och på det sättet föra den fram­åt
vrickeka
belagt sedan 1705
vrickavrickande, vrickning