publicerad: 2021  
vril vrilen vrilar
vril·en
substantiv
dialektalt knotig ut­växt på träd bestående av bigrenar som inte kunnat tränga igenom barken utan vridit sig om sig själva
äv. om skål eller dylikt av så­dan ut­växt
vrilskål
belagt sedan 1775; sv. dial. vril, samma ord som vril, vrel 'ngt hop­vridet (av hö, halm)'; till vrida