publicerad: 2021  
1våg vågen vågor
våg·en
substantiv
ofta plur. lång­sträckt, ås­liknande upp­höjning som förflyttar sig över större vatten­yta och är orsakad av vind, far­tyg m.m.
JFR 2bölja
vågskvalp; flodvåg; havsvåg
en våg (av några)
vågornas brus; vågorna slog emot lång­sidan på båten; en väldig våg kom rullande akter­ifrån
äv. ut­vidgat (upp­repad) regel­bunden rörelse på stället som förflyttar sig (från partikel till partikel) i ett medium och där­vid orsakar svängning
elektro­magnetiska vågor
äv. om något orörligt som liknar en våg
ha vågor i håret
äv. abstrakt
diskussionens vågor gick höga
spec. äv. om något som är till­fälligt intensivt el. aktuellt
anfallsvåg; framgångsvåg; inbrottsvåg; köldvåg; modevåg; protestvåg; sjukskrivningsvåg; terrorvåg
illa­måendet kom i vågor; en våg av strejker; en våg av värme sköljde genom henne; en våg av arresteringar efter kuppen
gjuta olja på vågorna se olja
grön våg sam­ordning av trafik­ljus så att for­don med lämplig hastighet kan få grönt ljus hela vägende hann med tåget tack vare att de fick grön våg
gröna vågen en strömning som fram­häver lant­livets för­delar fram­för stads­livetsoch under 1970-talet ledde till vissa försök att starta nya jordbruks­enheter: i sin ungdom var han engagerad i gröna vågen och bodde i ett kollektiv ute på landet
göra vågen ge in­tryck av en våg­rörelse genom att alla åskådarna sam­ordnat låter över­kroppen röra sig fram och till­baka i sid­ledom (idrotts)publik
rida på en våg dra för­delde senaste åren har ämnet rätts­medicin ridit på en våg av populära kriminal­serier i tv
vind för våg se vind
belagt sedan 1430–50 (Flores och Blanzeflor); fornsvenska vagh; av lågtyska wage 'bölja'; till väga 1
2våg vågen vågar
våg·en
substantiv
instrument för bestämning av vikt
badrumsvåg; balansvåg; brevvåg; fjädervåg; personvåg; precisionsvåg
ställa sig på vågen
äv. om en stjärn­bild som liknar en våg i bestämd form sing.
äv. om person som är född under den tid av året som astrologiskt an­ses höra ihop med Vågens stjärn­bild
Vad är du för stjärn­tecken? – Jag är våg
tungan på vågen se tunga
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska vagh; gemensamt germanskt ord; bildn. till väga 1; jfr ur­sprung till 1våg, våga 1