publicerad: 2021  
våld våldet
våld·et
substantiv
(otillbörlig) an­vändning av fysisk styrka som påtrycknings- eller bestraffnings­medel
våldsaktion; våldsbrott; våldsman; våldsprevention; gatuvåld; underhållningsvåld; videovåld
fysiskt våld; sexuellt våld; heders­relaterat våld; grovt våld; dödligt våld; bruka våld; ut­öva våld; till­gripa våld
våld (mot någon/något)
våld (mot någon)
våld (mot något)
mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; våld föder våld; hot om våld; han tog henne med våld; polisen drog med våld undan några demonstranter; man får inte an­vända mer våld än nöden kräver
äv. försvagat
bryta upp lådan med våld
äv. abstrakt
psykiskt våld
göra våld på (sig själv) handla i strid med (sin egen vilja och över­tygelse)ibland kan viljan att göra sin om­givning till­freds leda till att man gör våld på sig själv
ha någon/något i sitt våld full­ständigt behärska någon/någotrebell­gruppen har hållit stadens in­vånare i sitt våld i flera år; med tre om­gångar kvar har de redan serie­segern i sitt våld
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska vald 'kraft; makt; våld; välde'; gemensamt germanskt ord; till vålla; jfr ur­sprung till tillvälla sig, välde
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort. Esaias Tegnér, Det eviga (ca 1810)