publicerad: 2021  
vårda vårdade vårdat
verb
`rda
1 ge vård åt
någon vårdar någon/något
någon vårdar någon
någon vårdar något
vårda en sjuk an­hörig; den skadade vårdas i respirator
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska varþa 'bry sig om; vårda; an­svara för'; gemensamt germanskt ord, besläktat med vård; jfr ur­sprung till gardera, vålnad
2 hålla i väl an­vändbart eller lämpligt skick
JFR ansa, sköta
någon vårdar något
vårda sin kropp; vårda sitt språk
äv. hålla i helgd
vårda minnet av NN
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
vårdavårdande, vård