publicerad: 2021  
vädjan bestämd form vädjan, utrum; som plural kan användas vädjanden
vädj·an
substantiv
`djan
det att vädja
en vädjan (till någon/något) (om något/att+verb/sats)
en vädjan (till någon) (om något)
en vädjan (till någon) (om sats)
en vädjan (till någon) (om att+verb)
en vädjan (till något) (om något)
en vädjan (till något) (om sats)
en vädjan (till något) (om att+verb)
en vädjan (till någon/något) (att+verb/sats)
en vädjan (till någon) (sats)
en vädjan (till någon) (att+verb)
en vädjan (till något) (sats)
en vädjan (till något) (att+verb)
en vädjan om eld­upphör; en vädjan om stöd och hjälp; den döds­dömde riktade en vädjan om nåd till guvernören
äv. bildligt
en vädjan till förnuftet
belagt sedan 1794