publicerad: 2021  
välbärgad välbärgat välbärgade
väl|­bärg·ad
adjektiv
`lbärgad
som har till­räckligt god ekonomisk ställning för ett bekvämt liv
familjen var väl­bärgad, om än inte direkt rik
äv. om om­råde som präglas av god ekonomisk ställning
de väl­bärgade kvarteren
belagt sedan 1822