publicerad: 2021  
välfärdssamhälle välfärds­samhället välfärds­samhällen
väl·färds|­sam·häll·et
substantiv
`lfärdssamhälle
sam­hälle som ger alla med­borgare materiell väl­färd och social och ekonomisk trygghet
det svenska välfärds­samhället byggdes upp under 1900-talet
belagt sedan 1951