publicerad: 2021  
välja valde valt, presens väljer
verb
väl`ja
ibland med partikelnut, utan större betydelse­skillnad bestämma sig för att bland flera alternativ stanna för någon/något; vanligen för viss upp­gift el. funktion
någon väljer (någon/något/att+verb)
någon väljer (någon)
någon väljer (något)
någon väljer (att+verb)
någon väljer (ut någon/något)
någon väljer (ut någon)
någon väljer (ut något)
någon väljer (bland/mellan några)
någon väljer (bland några)
någon väljer (mellan några)
hon valde ut ett par sär­skilt vackra rosor; trafikanterna om­bads att välja en annan väg; han valde att passa i stället för att skjuta mot mål; för upp­draget hade man valt en nog­grann över­sättare med god språk­känsla; måste vi välja mellan två onda ting – kärn­kraft eller fossila bränslen?
ibland med ton­vikt på den mentala process som leder fram till beslutet
det finns mycket att välja på i fjällen för semester­firarna; hon stod och valde mellan den röda och den blåa tröjan
spec. (i perfekt particip) om sär­skilt väl­grundat val
hon sade några väl valda ord; valda skrifter av svenska författare
spec. äv. ut­se genom röstning
välja styrelse­ledamöter
välja och vraka (kunna) välja i ett stort ut­budheta Palma eller coola Reykjavik – i vår kan du välja och vraka bland nya direkt­linjer på flyget
välja sina ord se ord
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska välia; nära besläktat med 1val!!
väljaväljande, 1val