publicerad: 2021  
välskött neutrum väl­skött, bestämd form och plural väl­skötta
adjektiv
`lskött
som har tagits hand om på ett omsorgs­fullt sätt konkret el. abstrakt
JFR prydlig
en väl­skött träd­gård; en stor och väl­skött camping; väl­skötta naglar; före­tagets ekonomi är stabil och bok­föringen väl­skött
belagt sedan 1834