publicerad: 2021  
1vän vännen vänner
vänn·en
substantiv
vän´
1 person som (viss) annan person känner väl och hyser till­givenhet för och tillit till och som han/hon vanligen inte är släkt med
en god vän; en kär vän; en tro­fast vän; en ny­funnen vän; en gemensam vän
någons vän
vän med någon/något
vän med någon
vän med något
vän till någon några är vänner
hans bäste vän; en nära vän till hans far; en gammal vän till henne; vänner och bekanta; vänner för livet; släkt och vänner; vi hälsar våra norska vänner väl­komna; de löste barn­passnings­problemen med hjälp av vänner och grannar; så här vänner emellan kan vi väl vara upp­riktiga
äv. om person som man mest um­gås med i visst samman­hang vanligen i sammansättn.
JFR kollega
affärsvän; partivän
äv. bildligt om annat än personer
våra fyr­fota vänner; han var inte vän med bollen den dagen; stolparna är mål­vaktens bästa vänner
äv. som ömt el. kärleks­fullt till­tal
skynda på, lilla vän!; gråt inte, vännen min!
en vän i viken var­dagligt, något ålderdomligten hjärte­vänhon satte in en kontakt­annons i hopp om att träffa en vän i viken
falska vänner ord på främmande språk som liknar ord på det egna språketmen betyder något helt annat
såta vänner ofta ironisktförtroliga vännerde tidigare så bittra fienderna är nu­mera såta vänner
belagt sedan 1000-talet (runsten, Bro, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform uin, fornsvenska vin, ven, vän; gemensamt germanskt ord, nära besläktat med lat. ven´us 'behag', se ur­sprung till veneration
2 person som an­ser (viss) före­teelse vara värd att ägna sig åt eller stödja
djurvän; miljövän; naturvän; reformvän
någots vän en vän av något
vän av ordning; till­växtens vänner; hon är ingen vän av hårda tag
belagt sedan 1839
2vän vänt väna
adjektiv
´n
något hög­tidligt mild och vacker särsk. om ung kvinna
vän (mot någon)
en vän varelse; sagan om den väna Snö­vit
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska vän 'fager'