publicerad: 2021  
vändare vändaren, plural vändare, bestämd plural vändarna
vänd·ar·en
substantiv
vän`dare
vanligen i sammansättn. an­ordning som ut­för vändning av före­mål el. är till hjälp vid vändning
bladvändare; hövändare; stekvändare
belagt sedan 1677