publicerad: 2021  
värdväxling värd­växlingen värd­växlingar
värd|­växl·ing·en
substantiv
`rdväxling
byte av parasit mellan olika värdar
värd­växling före­kommer hos många rost­svampar och binnike­maskar
belagt sedan 1908