publicerad: 2021  
världsreligion världs­religionen världs­religioner
världs|­re·lig·ion·en
substantiv
[vä`rds-]
religion som har ett mycket stort an­tal an­hängare och är spridd över stora delar av världen
till världs­religionerna räknas bl.a. kristendomen och islam
belagt sedan 1834