publicerad: 2021  
värmeexpansion värme­expansionen
värme|­ex·pans·ion·en
substantiv
vär`meexpansion
naturlig utvidgning (av visst före­mål eller ämne) under in­verkan av värme
belagt sedan 1950