publicerad: 2021  
1väst västen västar
väst·en
substantiv
ett ärmlöst, midje­långt plagg med (knäpp­bar) öppning fram­till vanligen av­sett att bäras inom­hus; stickat el. av tyg
västficka; dunväst; frackväst; reflexväst; skinnväst; ylleväst
en broderad väst; en kostym med väst
få (sig) något innan­för västen få (sig) något att äta eller drickafrid­störaren hade fått sig all­deles för mycket öl innan­för västen
belagt sedan 1672; via franska, ita. av lat. ves´tis 'klädnad; kläder'; jfr ur­sprung till investera, revetera, transvestism, travestera, 4var
2väst ingen böjning
substantiv
1 väder­strecket som stämmer över­ens med den ned­gående solens (genom­snittliga) läge dvs. i 90 graders vinkel till nord-syd­linjen
byig vind från väst
ibland som konventionell beteckning på en av spelarna i ett bridgeparti eller dylikt
Väst bjöd 3 sang
belagt sedan 1611; till 1väster!!
2 samman­fattningen av alla länder på jord­klotets nordvästra del om man tar Europa som utgångs­punkt
korrespondenter i väst
sär­skilt om en grupp (kapitalistiska) industri­länder
Kinas ekonomiska kontakter med väst
äv. om västlig del av något i all­mänhet
Marinkommando Väst
belagt sedan 1855
3väst
adverb
sär­skilt sjö­fart, meteorologi väster
belagt sedan 1688