publicerad: 2021  
växla växlade växlat
verb
väx`la
1 (ständigt) förändras mellan olika till­stånd som ofta fram­går av samman­hanget
någon/något växlar (från något) (till något)
någon växlar (från något) (till något)
något växlar (från något) (till något)
någon/något växlar (mellan några)
någon växlar (mellan några)
något växlar (mellan några)
någon/något växlar (något)
någon växlar (något)
något växlar (något)
hennes humör växlade; vädret växlade; lyckan växlar; hon växlade mellan journalist- och författar­rollen
belagt sedan 1672; till växel
2 ofta med partikelnöver förändra (visst förhållande) till något annat
någon/något växlar (över) (något) (till något)
någon växlar (över) (något) (till något)
något växlar (över) (något) (till något)
någon/något växlar (från något) (till något)
någon växlar (från något) (till något)
något växlar (från något) (till något)
någon/något växlar (över) (till någon)
någon växlar (över) (till någon)
något växlar (över) (till någon)
äv. byta (viss före­teelse) mot någon annan
de växlade en menande blick; det gick trögt att växla samtals­ämne
spec. sport lämna över till följande med­lem i stafettlag ofta genom överlämning av stafett­pinne
svenskarna växlade bra och kom fyra i korta stafetten; det norska sim­landslaget växlade som ledare på tredje sträckan
växla ett/några ord med någon se ord
växla ringar se ring
belagt sedan 1734; 1614: växla brev
3 ofta med partikel, sär­skiltin föras in på annat spår om tåg, spår­vagn eller dylikt
något växlar någon växlar (in något)
ett gods­tåg höll på att växla bak­om fraktgods­centralen
äv. med av­seende på tåg etc.
han växlade in loket på spår 5
belagt sedan 1858
4 ofta med partikel, sär­skiltner, upp lägga in en annan växel vid bilkörning etc.
någon växlar (ner/upp)
någon växlar (ner)
någon växlar (upp)
hon växlade ner före den skarpa vänster­svängen
belagt sedan 1911
5 ibland med partikelnin byta (vissa sedlar eller vissa mynt) mot samma summa i andra mynt- eller sedel­sorter
växlare; växlingsautomat
någon växlar (in) något (i/till något)
någon växlar (in) något (i något)
någon växlar (in) något (till något)
kan någon växla en tia i en­kronor?
äv. köpa (viss mängd) annan valuta
växla till sig euro
belagt sedan 1532
6 röra sig från eller till betes­mark eller uppehålls­ort om djur
djur växlar
belagt sedan 1896
växlaväxlande, växling