publicerad: 2021  
växt växten växter
växt·en
substantiv
1 typ av organism som saknar (nämn­värd) förmåga att förflytta sig men där­emot normalt har förmåga att växa och ut­vecklas; vanligen försedd med rot­system, stjälk el. stam, blad samt blomma eller dylikt; i botaniska samman­hang äv. all­männare
gröna växter; blommande växter; en frid­lyst växt; vilda växter; en del regn­vatten tas upp av växternas rötter; de liv­närde sig på ätbara växter
belagt sedan ca 1420 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska vaxter, växter; till växa
2 knappast plur. det att växa
stanna i växten
äv. bildligt
bolagsväxt
belagt sedan 1430–50 Fem Mose böcker
3 viss kropps­byggnad som resultat av att man växt; främst med tanke på längden
han är liten till växten
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
4 onormal bildning som har växt ut av sig själv i en organism
en växt i tarmen
belagt sedan ca 1400 Klosterläsning