publicerad: 2021  
wiki wikin, plural wikier äv. wikis
wiki·er
substantiv
[vik´i] el. [wik´i]
webb­sida eller webb­portal på inter­net där texten redigeras av an­vändarna själva
belagt sedan 2001; av hawaiiska wiki 'snabb'