publicerad: 2021  
xenofobi xenofobin
xeno·fobin
substantiv
xenofobi´
fruktan för främlingar vilken kan bi­dra till för­domar eller dylikt
belagt sedan ca 1950; till grek. xen´os 'främling' och fobi