publicerad: 2021  
yppa yppade yppat
verb
ypp`a
något hög­tidligt ge till känna något som normalt är fördolt
någon yppar något/sats (för någon)
någon yppar något (för någon)
någon yppar sats (för någon)
yppa en hemlighet; yppa sanningen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska yppa 'dra fram; kun­göra; yppa'; bildn. till upp
yppayppande