publicerad: 2021  
yrkesarbetande ingen böjning
yrk·es|­arbet·ande
adjektiv
yr`kesarbetande
ofta substantiverat som arbetar in­om något yrke och där­igenom försörjer sig
belagt sedan 1900