publicerad: 2021  
yrvaken yrvaket yrvakna
yr|­vaken
adjektiv
y`rvaken
som än­nu är om­töcknad av sömn
ofta bildligt beskäftig, föga genom­tänkt
yr­vaken indignation
belagt sedan 1830