publicerad: 2021  
zenit ingen böjning
substantiv
ze´nit
sär­skilt astronomi den (tänkta) punkt på himlen som ligger rakt över betraktaren och som an­vänds för att beskriva himla­kroppars läge och dylikt, t.ex. vid navigation
JFR nadir
i tropikerna står solen i zenit två gånger om året
äv. bildligt om höjd­punkt av ut­veckling eller dylikt
hans karriär har passerat zenit
belagt sedan 1584; av arab. samt (semt) 'väg; väder­streck'