publicerad: 2021  
zirkonium zirkoniet el. zirkonium el. zirkoniumet
Z
zirk·oni·um·et
substantiv
[-å´n-]
ett stålgrått, glänsande metalliskt grund­ämne som i vissa legeringar an­vänds i kärn­reaktorer
fin­kornigt zirkonium är mycket re­aktivt och an­vänds in­om pyrotekniken
belagt sedan 1822; till zirkon