publicerad: 2021  
-åring -åringen -åringar
-år·ing·en
substantiviskt slutled
ofta i sammansättn. med siffer­uttryck person som är visst an­tal år gammal som fram­går av för­ledet
42-åring; tolvåring
belagt sedan ca 1800