publicerad: 2021  
årklyka årklykan årklykor
år|­klyk·an
substantiv
å`rklyka
klyk­formad, vridbar an­ordning där en åra stöds vid rodd vanligen an­bringad i förstärkt hål i båtens reling
JFR årtull
belagt sedan 1854