publicerad: 2021  
återbäring åter­bäringen åter­bäringar
åter|­bär·ing·en
substantiv
å`terbäring
del av utbetalad penning­summa som betalas till­baka
återbäring (något)
få åter­bäring på skatten
spec. om en typ av rabatt som betalas ut i efter­skott, vanligen som viss procent av inköpssumman under året
samla kvitton för att få åter­bäring
äv. om en liknande typ av försäkrings­bonus
belagt sedan 1776