publicerad: 2021  
åttiotal åttio­talet, plural åttio­tal, bestämd plural åttio­talen
även vardagligt
åttital åtti­talet, plural åtti­tal, bestämd plural åtti­talen
åt·tio|­tal·et, åt·ti|­tal·et
substantiv
ått`iotal el. ått`ital
1 an­tal av cirka åttio
ett åttiotal (några)
ett åttio­tal personer
belagt sedan 1855
2 knappast plur., ofta bestämd form nionde decenniet under ett år­hundrade
(på/under) åttiotalet
() åttiotalet
(under) åttiotalet
spec. om 1980-talet
det politiska läget vid åttio­talets mitt
spec. äv. om 1880-talet, sär­skilt med tanke på dess skön­litteratur
Strindberg var åttio­talets ledande namn; åttio­talets naturalism och nittio­talets romantik
belagt sedan 1886