publicerad: 2021  
älta ältade ältat
verb
äl`ta
kraftigt bearbeta genom om­rörning eller knådning för att ge lämplig konsistens eller dylikt
någon ältar något
älta en deg; älta mur­bruk
vanligen bildligt med av­seende på problem upp­repat diskutera eller tänka igenom utan att komma vidare
en fråga som har ältats på vart­enda styrelse­möte i två års tid; de satt all­tid och ältade gamla oförrätter
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska älta 'driva, jaga; röra om, knåda'; nordiskt ord, trol. besläktat med grek. ela´n '(att) driva'
ältaältande, ältning