publicerad: 2021  
älv älven älvar
älv·en
substantiv
mest vid beskrivning av nordiska förhållanden (naturligt) större rinnande vatten­drag som av­vattnar ett större om­råde
älvarm; älvfåra; älvstrand; jökelälv; skogsälv
fartygs­trafiken på älven; fiska i älven; diskussionen om ut­byggnad av några av de åter­stående orörda älvarna
spec. i namn
Dalälven; Luleälven; Vindelälven
Göta älv
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska älf; samma ord som det tyska flodnamnet Elbe; ev. besläktat med lat. al´bus 'vit'