publicerad: 2021  
älva älvan älvor
älv·an
substantiv
äl`va
ett kvinnligt natur­väsen i nordisk folk­tro som bl.a. tänks dansa på ängarna på kvällen
JFR alf, vätte
älvadrottning
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska älva, utvidgning av älf; femininbildn. till alf
Kvällens guldmoln fästet kransa.
Älvorna på ängen dansa. Erik Johan Stagnelius, ur dikten Näcken (ca 1820)