publicerad: 2021  
äring äringen
är·ing·en
substantiv
ä`ring
ålderdomligt årsväxt
god äring
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska äring; bildn. till år