publicerad: 2021  
ärkebiskop ärke­biskopen ärke­biskopar
ärke|­biskop·en
substantiv
är`kebiskop
(titel för) biskop av högsta rang in­om ett kyrkosamfund
biskopen i Upp­sala stift är sam­tidigt ärke­biskop
belagt sedan ca 1200 (runsten, Norra Åsum, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)); runform ærki biskup, fornsvenska ärkebiskoper