publicerad: 2021  
1äska äskade äskat
verb
äs`ka
något ålderdomligt begära något (vanligen något abstrakt)
någon äskar (om) något
ord­föranden äskade tystnad i lokalen
spec. (mer konkret) med av­seende på ekonomiska medel från myndighet eller dylikt formellt
en plan för hur äskade medel kommer att an­vändas; institutionen äskade 1,3 miljoner i an­slag för in­köp av dyrbar ut­rustning
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska äskia 'kräva; in­bjuda'; av lågtyska eschen, eischen 'fordra'; samma ord som engelska ask 'fråga; be'
äskaäskande
2äska äskan äskor
äsk·an
substantiv
äs`ka
mest historiskt (förvarings)ask som till­verkats av träspån och som sveps kring en rund el. oval trä­botten
svepäska
hon samlade glaspärlorna i sin fina målade äska; äska med lock
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); sv. dial. äska, urspr. 'liten låda av ask(trä)'; till ask 1