publicerad: 2021  
ödem ödemet, plural ödem, bestämd plural ödemen
öd·em·et
substantiv
öde´m
sjuklig vätskeansamling i vävnader och kropps­hålor
belagt sedan 1578; av grek. oi´dema 'svulst'