publicerad: 2021  
ödesgudinna ödesgudinnan ödesgudinnor
öd·es|­gud·inn·an
substantiv
ö`desgudinna
gudinna som ut­övar ödets makt i många religioner
de nordiska ödes­gudinnorna kallades nornor och var tre, lik­som de antika
belagt sedan 1823