publicerad: 2021  
ömmande ingen böjning
ömm·ande
adjektiv
ömm`ande
i vissa ut­tryck som förtjänar gynnsam behandling på grund av sär­skilda, känslo­laddade om­ständigheter
myndigheten kan av­skriva fordringarna i ömmande fall; i vissa ömmande fall har av­lägsna släktingar till politiska flyktingar fått uppehålls­tillstånd
belagt sedan ca 1840