publicerad: 2021  
överhöghet över­högheten
över|­hög·het·en
substantiv
ö`verhöghet
högsta bestämmande­rätt
(någons/någots) överhöghet (över något)
(någons) överhöghet (över något)
(någots) överhöghet (över något)
Guds över­höghet; intellektets över­höghet över känslan
belagt sedan 1855