publicerad: 2021  
översikt över­sikten över­sikter
över|­sikt·en
substantiv
ö`versikt
fram­ställning som ger huvud­dragen in­om visst ämnesområde eller dylikt
översiktskarta; översiktskurs
en översikt (av/över något/sats)
en översikt (av något)
en översikt (av sats)
en översikt (över något)
en översikt (över sats)
en kort­fattad över­sikt över den väster­ländska filosofins historia
belagt sedan 1801; efter tyska Übersicht med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1sikt!!