publicerad: 2021  
översiktlig över­siktligt över­siktliga
över|­sikt·lig
adjektiv
ö`versiktlig
som ger huvud­dragen in­om visst ämnesområde eller dylikt
en över­siktlig fram­ställning av NN:s viktigaste in­satser
belagt sedan 1875