publicerad: 2021  
översätta översatte översatt, presens översätter
verb
ö`versätta
över­föra från ett språk till ett annat
någon översätter något (från något) (till något) någon översätter något (med något)
över­sätta från engelska; romanen över­sattes till svenska; det är svårt att över­sätta ordet "lagom" till andra språk; det finska ordet "hän" kan nu­mera över­sättas med "hen"
äv. något ut­vidgat
han över­satte kansli­svenskan till ett språk de skulle förstå
äv. bildligt
över­sätta procentsiffrorna till kronor och ören
belagt sedan 1616; efter lågtyska oversetten, tyska übersetzen med samma betydelse; efter lat. transferr´e i bet. 'över­sätta'
översättaöversättande, översättning