SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
supplemen´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en supple·ment·ettillägg bok.JFRcohyponymappendix 1cohyponymaddenda särsk. om tilläggsband till bok­verkvissa helt färska upp­gifter står i uppslags­verkets supplement(ngts) supplement, ett supplement (till ngt)sedan 1664av lat. supplemen´tum ’ersättning; fyllnad’; till supplera