SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
äh el. 2ä2ä interjektion 1strunta i den saken! som ut­tryck för o­tålighet e.d., särsk. i irriterade upp­maningar vard.Nolläh, lägg av nu och kom med!äh, fram med det nu!äh, kalla mig inte tant!äv. försvagat som ut­tryck för lik­giltighet e.d.äh, det går nog braäh, det kan kvittasedan 1861utandningsljud 2skulle man tro på detta! som ut­tryck för miss­tänksamhet, förvåning etc. vard.Nolläh, försök med det, du!äh, det menar du inte!äv. som ut­tryck för o­säkerhet e.d.äh, jag vet inte så nogasedan 1712 (formen ä); formen äh sedan 1783