SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å´terigen adverb åter|­i·gen1ibl. två ord än­nu en gång tid.återigen var det vårhan bedyrade återigen att han ingen­ting visstesedan 1416öppet brev utfärdat av riddaren Heyne Snakenborg med intyg om gods tillhörigt Vadstena kloster (Svenskt Diplomatarium)fornsv. ater i­gen 2i efter­ställd konstruktion å an­dra sidan formelltNollJFRcohyponymåter 3 NN vann loppet. ON, återigen, kom bara fyrasedan 1840